TWINING logo

Son xəbərlər hamısını göstər

01 İyul 2014

Twinning proyekti xəbərləri

Ekspertlər Dr Marina Eggert  və cənab David Norris 30 İyun 2014 cü-il tarixindən başlayan bir həftəlik səfərləri çə